Danh sách trực lễ 30/4;01/5/2021


Số / ký hiệu
DS
Loại văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Hành chính
Cơ quan ban hành
UBND xã
Nhóm văn bản
VB xã
Ngày ban hành
29/04/2021
Ngày hiệu lực
29/04/2021
Ngày hết hiệu lực
02/05/2021
Người ký văn bản
Lê Quang
Nội dung
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TRIỆU LONG
                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                             DANH SÁCH
                                             Cán bộ, công chức trực lễ 30/4; 01/5 năm  2021
 
 
STT
 
Họ và tên
Chức vụ
Ngày 29/4/2021
01 Nguyễn Cổn  Phó Bí thư Đảng ủy  - CT HĐND xã
02 Phan Thị Thu Tuyền CC Văn hóa - Xã hội
03 Lê Trọng Khang CC Văn phòng - Thống kê
Ngày 30/04/2021
01 Lê Quang PBT Đảng ủy - CT UBND xã
02 Phan Hồng Việt Phương CC Địa chính - Xây dựng
03 Đoàn Thế Lân CC Văn phòng - Thống kê
Ngày 01/05/2021
01 Võ Sính PCT HĐND xã
02 Lưu Thị Thủy CT Hội Nông dân xã
03 Lê Trọng Khang VP TK xã
Ngày 02/5/2021
01 Nguyễn Thị Thanh Hà CT UBMT xã
02 Ngô Gia Linh CT Hội LHPN xã
03 Đoàn Thế Lân VP TK xã
 
                                                             Triệu Long, ngày 29 tháng 4 năm 2021
Người lập biểu                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                           CHỦ TỊCH
                                                                                 
 
 
 
Lê Trọng Khang                                                        Lê Quang
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây