Danh sách cán bộ, công chức xã Triệu Long

Thứ tư - 18/07/2018 14:34
I. THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ
1. Đỗ Thị Ái Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoại: 0914.567.303; Thư điện tử: dothiainguyet@quangtri.gov.vn

1. Nguyễn Cổn, Phó Bí thư Đảng uỷ
Điện thoại: 0984.452.837; Thư điện tử: nguyencon@quangtri.gov.vn
2. Lê Quang,  Phó Bí thư Đảng ủy xã
Điện thoai: 0947.740.036; Thư điện tử: lequang@quangtri.gov.vn
3. Trần Thị Mỹ Lộc, Tổ chức - Kiểm tra
Điện thoại: 0946.512.357
4. Nguyễn Thị Thu Thảo, Tuyên giáo - Dân vận
Điện thoại: 0941.737.027

II. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
1. Nguyễn Cổn, Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0984.452.837; Thư điện tử: nguyencon@quangtri.gov.vn
2. Võ Sính, ĐUV - Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0914.954.009; Thư điện tử: vosinh@quangtri.gov.vn

III. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
1. Lê Quang,  Chủ tịch UBND xã
Điện thoai: 0947.740.036; Thư điện tử: lequang@quangtri.gov.vn
2. Lê Văn Sơn, ĐUV - Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 01667.714.577 Thư điện tử: levanson@quangtri.gov.vn
3. Nguyễn Mạnh Hùng, UVUB - CHT Ban CHQS xã
Điện thoại: 0908.773.883; Thư điện tử: nguyenmanhhung@quangtri.gov.vn
4. Lê Trọng Khang, Văn phòng thống kê (VP Đảng ủy)
Điện thoại: 0888.547.006; Thư điện tử: letrongkhang@quangtri.gov.vn
5. Đoàn Thế Lân, Văn phòng thống kê xã (VP thống kê)
Điện thoại: 0983.468.773; Thư điện tử: doanthelan@quangtri.gov.vn
6. Nguyễn Văn Phồn, Tư pháp hộ tịch xã
Điện thoại: 01668.829.124; Thư điện tử: nguyenvanphon@quangtri.gov.vn
7. Đỗ Xuân Việt, Tư pháp hộ tịch xã
Điện thoại: 0945.698.708; Thư điện tử: doxuanviet@quangtri.gov.vn
8. Đặng Thị Nguyệt Minh, Kế toán tài chính xã
Điện thoại: 0972.351.777; Thư điện tử: dangthinguyetminh@quangtri.gov.vn
9. Phan Thị Thu Tuyền, Văn hóa xã hội xã (VH Thông tin TDTT)
Điện thoại: 0919.773.919; Thư điện tử: phanthithutuyen@quangtri.gov.vn
10. Nguyễn Thống, Văn hóa xã hội xã (chính sách)
Điện thoại: 0989.172.122; Thư điện tử: nguyenthong@quangtri.gov.vn
11. Ngô Thị Na Uy, Địa chính xây dựng xã
Điện thoại: 0976.557.669; Thư điện tử: ngothinauy@quangtri.gov.vn

IV. ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN XÃ
1. Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch
Điện thoại: 01228.527.167
2. Trần Thị Mỹ Lộc, Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0946.512.357

V. HỘI PHỤ NỬ XÃ
1. Ngô Gia Linh, ĐUV - Chủ tịch Hội LHPN xã
Điện thoại: 0945.657.559; Thư điện tử: ngogialinh@quangtri.gov.vn

2. Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Bí thư
Điện thoại: 0941.737.027

VI. HỘI NÔNG DÂN XÃ
1. Lưu Thị Thủy, Chủ tịch
Điện thoại: 01248.291.912, Thư điện tử: thuyluu@gmail.com.vn
2. Võ Viết Thành, Phó Chủ tịch

VII. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
Trần Trọng Minh, Phó Chủ tịch
Điện thoại: 

VIII. ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM XÃ
1. Lê Thiên Sơn, ĐUV - Bí thư
Điện thoại: 0945.036.252; Thư điện tử: lethienson@quangtri.gov.vn
2. Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Bí thư
Điện thoại: 0941.737.027

IX. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Võ Thị Thúy, Chủ tịch
Điện thoại: 01277.454.234; Thư điện tử: vothithuytrieulong@gmail.com.vn

XI. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ
Võ Truyện, Chủ tịch
Điện thoại: 0919.975.373

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây